HIMET
Pomysk Mały 38, 77-100 Bytów
59 823 2575

Kontakt

 

 

HIMETprodukcja i serwis

Adres zakładu produkcyjnego i serwisu:

Pomysk Mały 38, 77-100 Bytów

NIP: 842-141-62-74

 
szybki kontakt: 
email: info@himet.pl
infolinia tel. (59) 823 25 75

 

 

sprawdź nowości: https://twitter.com/HIMET 

 

 
 
  

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma HIMET Krzysztof Reszczyński, ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Zarząd firmy:

Krzysztof Reszczyński

 

Właściciel firmy HIMET

 Wykonawca i producent nowoczesnych centrów obróbczych CNC do produkcji mebli, schodów, drzwi. 

Czas na centra obróbcze polskiej produkcji...

 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 bezpośredni telefon: 693-996-816 lub biuro 59 823 25 75

 

 

 

 

Siedziba firmy:

 

Przydatne linki:

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Reszczyński ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów, zwany dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@himet.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: HIMET Krzysztof Reszczyński, ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Odbiorcy danych:

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych  Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty  zapewniające wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, projektowania i konsultacji technicznych, podmioty dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekucją roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną  oraz usługi audytorskie.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Podanie przez Panią/pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymogów ustawowych i umownych oraz jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy której jesteś stroną.

 Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail info@himet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 598 232 575 . Informujemy, że przed realizacją żądań będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować

 

 Profilowanie:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz kontaktowy

HIMET © 2017-2019   |   Polityka prywatności